Bars

Pubs

Sistema segur
de gestió de l’efectiu

La solució definitiva per al vostre negoci
de bars i pubs

Els imports a cobrar a bars, pubs i discoteques solen estar arrodonits a fraccions superiors de 0,50€, per la qual cosa apostem per un mòdul de monedes ràpid, però alhora de dimensions reduïdes, ja que les denominacions a gestionar per canvi són inferiors a les pròpies de curs legal.
Així mateix, el mòdul de bitllets adequat és el que ens aporta rapidesa i solidesa a les transaccions, tenint un calaix de recaptació de fins a 600 bitllets.

Accepta i verifica 4 monedes
per segon.

Tots els bitllets acceptats
són autèntics.

Altres configuracions d’equips recomanades

CK950

zeus sigma alu

Zeus Sigma