Farmàcia

Parafarmàcia

Sistema segur
de gestió de l’efectiu

La solució per a la seva farmàcia
i parafarmàcia

Els cobraments realitzats a les farmàcies poden variar molt en el seu import ja que ens podem trobar amb prescripció de medicaments d’import a abonar baixos, així com productes de parafarmàcia o cosmètica d’import elevat.
Així mateix, una de les principals característiques del sistema farmacèutic és el pagament a proveïdors, fent imprescindible lús del bitllet de 50€ per a aquests pagaments. Amb la configuració proposada per CashKeeper unim la versatilitat total al mòdul de monedes, així com el reciclatge dels quatre bitllets, tan necessaris per a canvi i pagaments a proveïdors. Els imports de cobrament a les farmàcies poden ser molt variats, ja que ens podem trobar amb medicaments d’un preu baix, mitjà o elevat, com ho són els productes de parafarmàcia o cosmètica, per exemple.
Amb Cashkeeper s’aconsegueix una gestió íntegra d’efectiu; tant de monedes com dels quatre tipus de bitllets tan necessaris per al canvi i els pagaments a proveïdors.

Recaptació de bitllets en un mòdul tancat. Ningú veu ni toca els diners.

Accepta i verifica tots els bitllets, incloent-hi el de 500 €.

Zeus Sigma twin

Altres configuracions d’equips recomanades

zeus sigma alu

Zeus Sigma

Apolo Sigma